"Wojciech Imielski - szkolenia, doradztwo, usługi psychologiczne"

Firma „Wojciech Imielski – szkolenia, doradztwo, usługi psychologiczne” od 2008 roku oferuje nowoczesne rozwiązania szkoleniowe dla firm i instytucji.

zobacz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 →zobacz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

 

Szkolenia:


•    projektowane i przygotowywane zgodnie z potrzebami konkretnego Klienta i w ścisłej z nim współpracy - mogą Państwo być pewni, że program szkoleniowy na pewno odpowiada bieżącemu zapotrzebowaniu i oczekiwaniom a zainwestowany czas i środki spożytkowane zostają w sposób sprzyjający optymalnemu rozwojowi Uczestników i ich Przedsiębiorstwa


•    realizowane zawsze zgodnie z planowanymi terminami wszelkich działań, na każdym etapie współpracy - zyskują Państwo solidnego i pewnego partnera w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych


•  wykorzystujące wyłącznie racjonalną, naukową wiedzę psychologiczną - otrzymują Państwo rozsądne i skuteczne rozwiązania szkoleniowe, zgodne z aktualnym stanem wiedzy psychologii jako nowoczesnej nauki


•   prowadzone z zastosowaniem różnorodnych technik szkoleniowych - mogą Państwo liczyć na ciekawe, urozmaicone i inspirujące zajęcia oraz na wartościowe, wysokiej jakości materiały szkoleniowe.

trybiki

Psychologia twórczości i twórczego rozwiązywania problemów jest jedną z głównych specjalności firmy a techniki twórczego myślenia są wykorzystywane w niemal każdym szkoleniu. Niezależnie od głównego tematu konkretnych zajęć zyskują Państwo cenny efekt w postaci podniesienia poziomu codziennej kreatywności zespołu pracowników.

Dzięki wszechstronnym doświadczeniom na gruncie psychologii praktycznej firma zapewnia Uczestnikom szkoleń pomoc i konsultacje wykraczające poza ramy konkretnych zajęć - Państwa Pracownicy mogą liczyć na merytoryczne wsparcie w wielu zakresach psychologii stosowanej.

Tradycją firmy jest dbanie o kulturę języka, między innymi poprzez unikanie zbytniej anglicyzacji i zbędnych anglicyzmów, co od lat spotyka się z dużym uznaniem Uczestników szkoleń.

W razie potrzeby firma zapewnia Państwu profesjonalną identyfikację potrzeb szkoleniowych.

 


Zapoznaj się z kodeksem etycznym firmy.

design by vilanim Copyright © wojciechimielski.pl