Profesjonalna obsługa klienta

Szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi konsumenta mają charakter przede wszystkim praktyczny i są zawsze prowadzone przez trenerów dysponujących własnym doświadczeniem w pracy z klientem.

Duży nacisk kładzie się na sytuacje szczególnie trudne oraz na umiejętność sprawowania kontroli nad tworzoną relacją personel - klient.


Co zyskujesz?

- podstawowe i zaawansowane kompetencje w zakresie postępowania z ludźmi w codziennej pracy

- większą sprawność sprzedaży produktów i usług

- umiejętność łatwego i szybkiego nawiązywania kontaktu w sytuacjach profesjonalnych

- większą sprawność komunikowania się

- większy komfort codziennej pracy

- umiejętność postępowania z klientem sprawiającym trudności

- większą sprawność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w codziennej pracy z ludźmi

- większą kontrolę nad własnymi emocjami w sytuacjach społecznych

- techniki radzenia sobie z codziennym, społecznym stresem

 

→zobacz opis szczegółowy i przykładowy program szkoleniowy
krawat 2

design by vilanim Copyright © wojciechimielski.pl