Obsługa klienta - informacje szczegółowe

Szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi klienta są szkoleniami praktycznymi, realizowanymi głównie w formie intensywnych, angażujących warsztatów.

Uczestnicy zachęcani są do wykazywania inicjatywy i kreatywności w poszukiwaniu nowych rozwiązań problemów typowych dla codziennej pracy z konsumentem.


Elementy podstawowe:

- nawiązywanie kontaktu z klientem

- rozpoznanie potrzeb klienta

- prezentacja produktów i usług

- radzenie sobie z obiekcjami klienta

- radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

- nawiązywanie pozytywnych, trwałych kontaktów z konsumentem

- profesjonalna rozmowa telefoniczna

 

Elementy zaawansowane:                                                                                                                                      szkolenia menedzerskie

- biznesowa etykieta i savoir vivre

- stres i emocje w pracy z ludźmi

- komunikacja interpersonalna w sytuacjach profesjonalnych

- radzenie sobie z wpływem społecznym i próbami manipulacji

- elementy asertywności w obsłudze klienta

 

Zajęcia wykorzystują następujące techniki trenerskie:

- miniwykład

- dyskusja

- elementy multimedialne: prezentacje, filmy

- ćwiczenia warsztatowe

- techniki twórczego myślenia

 

→zobacz przykładowy program szkoleniowy

 

design by vilanim Copyright © wojciechimielski.pl