Asertywność

W ujęciu proponowanym przez firmę "Wojciech Imielski - szkolenia, doradztwo, usługi psychologiczne" asertywność jest umiejętnością
pełnego, dojrzałego korzystania ze wszystkich swoich praw przy jednoczesnym pełnym i dojrzałym respektowaniu praw wszelkich innych osób.

Co zyskujesz?

- świadomość własnych interpersonalnych praw

- niezbędną w kontaktach z innymi, rozsądną pewność siebie

- umiejętność pozytywnego i pokojowego rozwiązywania sporów i sytuacji konfliktowych

- lepszą kontrolę nad własnymi emocjami i wszelkimi sytuacjami interpersonalnymi

- umiejętność stanowczego i kulturalnego wyrażania odmowy, niezadowolenia i braku akceptacji

- zmniejszenie ilości osobistych nieporozumień poprzez kształtowanie jednoznacznych i sprecyzowanych relacji z otoczeniem

- komfort komunikowania się poprzez formułowanie jasnych i czytelnych komunikatów w każdej sprawie

i wiele innych, nowych umiejętności.

→zobacz opis szczegółowy i przykładowy program szkoleniowy

uścisk dłoni II

 

Czym jest asertywność? - przeczytaj i/lub pobierz artykuł.

Komunikacja interpersonalna

Uczestnicy szkoleń zyskują praktyczne umiejętności nawiązywania kontaktu i kształtowania pozytywnych, satysfakcjonujących
relacji międzyludzkich.

Dzięki nabytej wiedzy poprawiają komfort funkcjonowania w codziennych sytuacjach społecznych, uczą się unikać zbędnych nieporozumień
i łatwiej rozwiązywać zaistniałe sytuacje sporne.


Co zyskujesz?

- umiejętność sprawnego i skutecznego porozumiewania się

- poprawę własnych relacji z otoczeniem

- umiejętność łatwego i skutecznego nawiązywania nowych kontaktów

- satysfakcję z codziennych relacji z innymi

- zmniejszenie liczby konfliktów i nieporozumień

- większą satysfakcję z codziennych sytuacji społecznych

- lepsze porozumienie i współbrzmienie z najbliższymi

- większą komunikacyjną samoświadomość i umiejętność wpływania na inne osoby

- umiejętność łatwego nawiązywania przyjaźni

- większą interpersonalną i społeczną skuteczność zawodową

→zobacz opis szczegółowy i przykładowy program szkoleniowy


przyjaciółki


Umiejętność sprawnego porozumiewania się jest umiejętnością podstawową we wszystkich niemal dziedzinach życia. W szkoleniach z zakresu komunikowania interpersonalnego poświęca się wiele uwagi przede wszystkim zjawiskom komunikacyjnym występującym w miejscu pracy. Wdrażane umiejętności mają jednak walory użyteczne we wszelkich sytuacjach życiowych wymagających sprawnego porozumiewania się.

Zakres merytoryczny szkoleń z komunikacji interpersonalnej koncentruje się wokół następujących zagadnień:

- Wprowadzenie do problemów komunikacji międzyludzkiej

- Podstawowe zjawiska komunikacyjne

- Komunikacja werbalna i niewerbalna

- Komunikacja w dużej grupie

- Umiejętność aktywnego słuchania i udzielania wartościowej informacji zwrotnej

- Błędy i zakłócenia w procesie porozumiewania się

- Problemy w komunikowaniu występujące u osób z zaburzeniami pracy narządów zmysłów.

- Skuteczne rozwiązywanie problemów pojawiających się w procesie komunikacji interpersonalnej.

 

design by vilanim Copyright © wojciechimielski.pl