Asertywność - informacje szczegółowe

W trakcie szkoleń z zakresu asertywności praca koncentruje się wokół następujących komponentów asertywnych postaw i zachowań:

• formułowanie uprzejmej i skutecznej odmowy w sytuacji, kiedy czyjaś propozycja, działanie, zamiar itp. są sprzeczne z Twoim dobrem
• umiejętność wyrażania potrzeb, proszenia o pomoc i korzystania z tej pomocy, akceptacji cudzych oczekiwań i próśb, rezygnacji z własnych dążeń i ambicji, jeśli jest to konieczne dla czyjegoś dobra
• budowanie rozsądnego poczucia własnej wartości i świadomości własnych praw: akceptacja siebie, przekonanie o swojej wartości, poczucie, że ma się takie same prawa, jak inni
• szacunek dla siebie samego i innych
• pewność siebie - czyli rozsądna wiara we własne kompetencje, umiejętności i powodzenie własnych przedsięwzięć
• kulturalna i pozytywna dbałość o respektowanie swoich praw
• wyrażanie i przyjmowanie pochwał, komplementów i pozytywnej informacji zwrotnej
• formułowanie i przyjmowanie krytyki, negatywnej informacji zwrotnej
• szczere wyrażanie autentycznych opinii i uczuć.

Szkolenia mają charakter zarówno teoretyczny, jak i warsztatowy. Obejmują analizę problemów wolności jednostki, praw obywatelskich i stosunków interpersonalnych w różnych sytuacjach życiowych. Wykorzystują elementy multimedialne, techniki dyskusji grupowej i samodzielnej pracy uczestników, podejmują temat osobistych i firmowych systemów wartości.

W zależności od zamówienia praca szkoleniowa ukierunkowana jest na zastosowanie asertywności w codziennych sytuacjach zawodowych i prywatnych lub w konkretnych, sprecyzowanych okolicznościach.

→zobacz przykładowy program szkoleniowy

skok

design by vilanim Copyright © wojciechimielski.pl