Komunikacja interpersonalna - informacje szczegółowe

Wszystkie elementy procesu porozumiewania się analizowane są poprzez ćwiczenia warsztatowe, niezbędne wiadomości teoretyczne przekazywane są w formie swobodnych miniwykładów.

Dzięki warsztatom uczestnicy szkolenia w praktyczny działaniu mogą uświadomić sobie rolę i sens poszczególnych zjawisk komunikacyjnych, na przykład:

- jakie znaczenie ma gestykulacja? – wybrani uczestnicy zostają pozbawieni możliwości gestykulowania podczas realizacji wymagającego zadania (na przykład zarządzania zespołem w trakcie wykonywania określonej pracy )

- jakie znaczenie ma w komunikacji kontakt wzrokowy i co dzieje się, gdy kontakt ten jest niemożliwy do nawiązania (lub z innych przyczyn nie występuje)? – uczestnicy zostają pozbawieni możliwości kontaktu wzrokowego podczas rozmowy itd.

Analizowane podstawowe elementy komunikacji międzyludzkiej:

•    Komunikacja werbalna i niewerbalna – jak przekazujemy informacje?
•    Rola i znaczenie gestykulacji, mimiki, tonu głosu, postawy ciała
•    Zagospodarowanie i wykorzystanie przestrzeni osobistej (proksemika)
•    Komunikacja kobieca i męska - komunikacyjne różnice międzypłciowe

W trakcie szkoleń kształtuje się umiejętności efektywnego i satysfakcjonującego porozumiewania się poprzez warsztatowe, interaktywne zadania o charakterze grupowym oraz własną i grupową analizę umiejętności komunikacyjnych u poszczególnych uczestników.

 
Zakres merytoryczny szkoleń z komunikacji interpersonalnej koncentruje się wokół następujących zagadnień:

- podstawowe zjawiska komunikacyjne
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- komunikacja w dużej grupie
- umiejętność aktywnego słuchania i udzielania wartościowej informacji zwrotnej
- błędy i zakłócenia w procesie porozumiewania się
- problemy w komunikowaniu występujące u osób z zaburzeniami pracy narządów zmysłów.
- skuteczne rozwiązywanie problemów pojawiających się w procesie komunikacji interpersonalnej.


→zobacz przykładowy program szkoleniowy

 

rozmowa na plaży

 
 

 

 

design by vilanim Copyright © wojciechimielski.pl