Asertywność - przykładowy program szkoleniowy

„Asertywność”

Propozycja programu szkoleniowego - szkolenie jednodniowe

 

Cz. 1. Wprowadzenie do asertywności – czym jest asertywność?

1. Definicja asertywności:

- co to jest asertywność i po co mi ona?
- mity i nieporozumienia na temat asertywności
- w jaki sposób asertywność może realnie polepszyć jakość mojego codziennego życia?
- prawa człowieka i obywatela w codziennym zastosowaniu
- asertywność jako podstawowa forma obrony przed wpływem i manipulacją

                               Forma realizacji: interaktywny wykład, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe

2. Podstawowe składniki asertywności:

- moje asertywne prawa i obowiązki
- moje poczucie własnej wartości
- mój szacunek dla siebie samego i innych osób
- moja pewność siebie i skłonność do uprzejmej stanowczości
- moja umiejętność pozytywnego dbania o własne dobro
- prawa moje i prawa cudze – granica, współzależność i kolizje pomiędzy prawami osobistymi a prawami cudzymi

                               Forma realizacji: miniwykład, ćwiczenia warsztatowe


Cz. 2. Trening asertywności.

3. Trening podstawowych elementów asertywnego zachowania cz. 1.:

- jak tworzyć asertywne wypowiedzi? - umiejętność formułowania asertywnych komunikatów
- jak reagować na niechciane propozycje i inne próby ingerencji w przestrzeń osobistą? – czyli umiejętność formułowania asertywnej odmowy
- jak asertywnie wyrażać własne potrzeby i oczekiwania?

                               Forma realizacji: ćwiczenia warsztatowe

4. Trening podstawowych elementów asertywnego zachowania cz. 2.:

- jak reagować na komplementy i krytykę? – asertywność w reakcji na ocenę społeczną
- jak być bardziej pewnym siebie? – jak kształtować rozsądne poczucie własnej wartości i własnych praw?
- jak reagować w sytuacjach interpersonalnego zagrożenia?

                               Forma realizacji: ćwiczenia warsztatowe

5. Asertywność w codziennej praktyce życiowej – prywatnej i zawodowej:

- jak reagować w trudnych sytuacjach? - zastosowania asertywności w różnych sytuacjach życiowych
- co sprawia mi problem na co dzień? - asertywność w konkretnych sytuacjach i w odpowiedzi na konkretne problemy
- czy asertywność jest wskazana zawsze? – o ograniczeniach asertywności

Podsumowanie, pytania i konsultacje indywidualnych problemów.

Zakończenie szkolenia.

→zapytaj o szczegóły / zamów szkolenie

design by vilanim Copyright © wojciechimielski.pl