Zarządzanie stresem - informacje szczegółowe

Merytoryczna zawartość szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem obejmuje dwie główne perspektywy:

"Jak nie dopuścić do silnego stresu?" - działanie w kierunku zmniejszenia ryzyka wystąpienia sytuacji trudnej

"Jak zminimalizować zdrowotne i społeczne skutki stresu?" - radzenie sobie z trudnymi emocjami w sytuacji, kiedy stres już wystąpił

Podczas szkoleń realizowane są przede wszystkim następujące tematy:

• natura i istota stresu jako zjawiska psychofizjologicznego
• diagnoza i ocena stresu i zjawisk powiązanych ze stresem
• trening wybranych, szczegółowych umiejętności interpersonalnych i osobistych, przydatnych do minimalizowania codziennego stresu
• metody radzenia sobie z trudnymi emocjami
• elementy higieny psychicznej i profilaktyki, szczególnie realizowanej we własnym zakresie.

Proponowane elementy szczegółowe szkoleń:

  •     Rozpoznawanie różnych postaci stresu u siebie i innych osób
  •     Zagrożenia związane ze stresem – bezpośrednie i odroczone skutki stresu, zespół stresu pourazowego, problem zaburzeń psychosomatycznych
  •     Pozytywne aspekty stresu, związek stresu i motywacji, elementy inteligencji emocjonalnej
  •     Powszechne pułapki myślenia, prowadzące do pogorszenia nastroju i wykształcania emocjonalnie szkodliwych postaw
  •     Jak radzić sobie z negatywnym myśleniem, lękiem i przygnębieniem?
  •     Zmiana sposobu myślenia poprzez zmianę zachowania
  •     Tworzenie własnej, codziennej strategii antystresowej
  •     Kształtowanie pozytywnego, dojrzałego obrazu samego siebie


Ćwiczenia warsztatowe obejmują zastosowanie technik relaksacji, z wykorzystaniem elementów jogi, medytacji statycznej i w ruchu, masażu relaksacyjnego, elementy psychologii sportu i inne.  

 

→zobacz przykładowy program szkoleniowy

 

niebiańska plaża

 

design by vilanim Copyright © wojciechimielski.pl