Szkolenia handlowe

Szkolenia handlowe dedykowane są osobom bezpośrednio zaangażowanym w proces sprzedaży.
Projektowaniu i realizacji naszych szkoleń handlowych towarzyszy przekonanie, że nikt nie rodzi się skutecznym handlowcem. Nawet osoby o wybitnych predyspozycjach sprzedażowych mogą i powinny rozwijać kompetencje niezbędne lub przydatne w codziennej praktyce handlowej.


banknoty euroBiorąc udział w proponowanych  treningach technik i interpersonalnych umiejętności sprzedażowych:
• zyskujesz większy wpływ na decyzje klienta
• łatwiej nawiązujesz owocne kontakty handlowe
• lepiej radzisz sobie z codziennymi sytuacjami problemowymi w handlu
• oszczędzasz zdrowie i cenny czas, unikając zbędnych nieporozumień i konfliktów
• rozwijasz umiejętności przydatne w każdej życiowej sytuacji
• podnosisz własną kreatywność i skuteczność w znajdowaniu rozwiązań codziennych problemów
• zyskujesz większy komfort codziennej pracy
• w niedługim czasie zwiększasz obroty swojego Przedsiębiorstwa
• zwiększasz swoją satysfakcję z wykonywanej pracy

 

Firma "Wojciech Imielski - szkolenia, doradztwo, usługi psychologiczne" projektuje szkolenia handlowe oparte o podstawową, naczelną zasadę aktywnej sprzedaży – a zatem kształcenia umiejętności czynnego i profesjonalnego wychodzenia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów.

Zajęcia realizowane są z zastosowaniem:
• prezentacji materiałów multimedialnych
• studiów przypadku
• gier szkoleniowych
• dyskusji grupowych
• analizy scen i filmów i zazwyczaj przy intensywnym wykorzystaniu psychologicznych technik twórczego myślenia.

Merytoryczny zakres szkoleń handlowych w proponowanym przez firmę ujęciu jest podzielony na dwie główne grupy zagadnień:
• podstawowe i zaawansowane techniki aktywnej sprzedaży
• handlowe miękkie kompetencje interpersonalne


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ:

Podstawowe i zaawansowane techniki aktywnej sprzedaży:
• profesjonalne rozpoznanie potrzeb konsumenta
• formułowanie i prezentacja oferty handlowej – z dogłębną analizą kwestii technicznych, językowych, związanych z kulturą osobistą i uwzględniających budowanie emocjonalnego kontaktu z klientem
• umiejętność przemawiania językiem korzyści
• profesjonalne formułowanie odpowiedzi na obiekcje i wątpliwości klienta
• radzenie sobie z „trudnym” klientem i trudnymi sytuacjami handlowymi – tworzenie i analiza typologii „trudnego klienta” i trudnych sytuacji w handlu
• profesjonalne prowadzenie rozmów telefonicznych
• podstawowe i zaawansowane chwyty i sztuczki handlowe

Handlowe miękkie kompetencje interpersonalne:

Komunikacja interpersonalna:
• nawiązywanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z klientem
• prowadzenie skutecznych i satysfakcjonujących rozmów
• umiejętność słuchania
• umiejętność formułowania, przekazywania i odbioru informacji zwrotnych
• reagowanie na próby manipulacji (elementy asertywności)
• skuteczna kontrola własnych emocji
• elementy skutecznej autoprezentacji w kontakcie z klientem


ABC asertywności w procesie handlu:
• skuteczna, pozytywna stanowczość w kontakcie z klientem
• jak bronić się przed nadmiernym wpływem i manipulacją
• umiejętność obrony własnych interpersonalnych granic i psychologicznego - terytorium przed niechcianą ingerencją
• umiejętność egzekwowania swoich praw w kontakcie z klientem
• kulturalne i pozytywne rozwiązywanie sytuacji problemowych
• świadomość granic ingerencji w psychologiczne terytorium klienta – czyli: „Jak sprzedawać skutecznie, kulturalnie i taktownie?”

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów:
• teoria konfliktu
• psychologiczne czynniki nieporozumień i sporów
• cywilizowane prowadzenie sporu
• kontrola emocji w konflikcie
• umiejętność wykorzystania rozwojowego potencjału konfliktu
• style i strategie rozwiązywania konfliktów
• mediacje w konflikcie – czyli „Jak pogodzić strony sporu?”

Negocjacje handlowe:
• podstawowe i zaawansowane techniki negocjacyjne
• stosowanie technik negocjacji
• rozpoznawanie strategii negocjacyjnej partnera
• obrona przed technikami negocjacyjnymi

design by vilanim Copyright © wojciechimielski.pl