Szkolenia integracyjne

Firma "Wojciech Imielski - szkolenia, doradztwo, usługi psychologiczne" proponuje szkolenia sprzyjające integracji zespołu podczas wspólnej realizacji zadań nie wymagających wielkiego zaangażowania intelektualnego, w luźnej i przyjemnej atmosferze, z przymrużeniem oka.

Szkolenia integracyjne służą nawiązywaniu pozytywnych relacji w Państwa Przedsiębiorstwie, pozwalają poznać współpracowników z innej strony, umożliwiają tworzenie i pogłębianie więzi międzyludzkich w warunkach swobodnej i nieskrępowanej współpracy, jednocześnie rozwijając umiejętności społeczne traktowane z dystansem i humorem, z innej niż zwykle, niecodziennej perspektywy.

Są polecane szczególnie w razie potrzeby nawiązania lepszego porozumienia pomiędzy przedstawicielami różnych szczebli hierarchii organizacyjnej.

Szkolenia integracyjne są projektowane we współpracy z Klientem, a ich zawartość merytoryczna zależy przede wszystkim od oczekiwań i upodobań Zamawiającego.

komunikacja

W celach integracyjnych proponujemy przede wszystkim wykorzystanie następujących zagadnień szkoleniowych:
• komunikacja interpersonalna
• psychologia twórczego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów
• gry i symulacje szkoleniowe.

design by vilanim Copyright © wojciechimielski.pl