Asertywność

Szkolenia z asertywności obejmują następujący zakres zagadnień: 

 

 • umiejętność przyjmowania i zachowania stanowczej, odpowiedniej do sytuacji postawy 

 • kształtowanie pozytywnej i realistycznej pewności siebie w sytuacjach codziennych - osobistych i zawodowych 

 • umiejętność egzekwowania własnych praw i przywilejów przy jednoczesnym respektowaniu praw i przywilejów innych osób 

 • obrona przed nadmiernym wpływem społecznym w sytuacjach osobistych i zawodowych 

 • obrona przed technikami manipulacji 

 • budowanie poczucia własnej wartości i świadomości przysługujących praw

 • kreowanie świadomości wartości wszystkich jednostek ludzkich oraz nauczanie zasad równości i partnerstwa pomiędzy nimi  

 • budowanie pozytywnych, partnerskich relacji interpersonalnych w sytuacjach osobistych i zawodowych 

 • określanie racjonalnych granic wzajemnego wpływu interpersonalnego 

 • budowanie jasnych, jednoznacznych i stanowczych, a jednocześnie kulturalnych i nieraniących wypowiedzi 

 • umiejętność formułowania odmowy w odpowiedzi na czyjeś oczekiwania i wymagania 

 • unikanie postaw i zachowań agresywnych 

 • unikanie postaw i zachowań submisywnych (uległych)

 • umiejętność szczerego komunikowania autentycznych uczuć, zamiarów i poglądów

 • umiejętność konstruktywnego formułowania i racjonalnego przyjmowania krytyki i innych informacji zwrotnych

 • budowanie świadomości ograniczeń asertywności 

   

 

szkolenia asertywności

 

 

Warsztaty kształcą umiejętności w warstwie zarówno osobistej, jak i zawodowej, ponieważ zasady asertywnego zachowania są zawsze takie same. W zależności od potrzeb i oczekiwań klienta, proces szkoleniowy może jednak zostać ukierunkowany na sytuacje specyficzne dla konkretnego zawodu, a nawet stanowiska pracy. Przykładowe tematy tego typu szkoleń to między innymi: 

 

 • asertywność w procesie sprzedaży - szkolenia dla handlowców

 • asertywność w procesie obsługi klienta - szkolenia dla pracowników obsługi klienta 

 • asertywność w kontakcie z pacjentem - szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i innych członków personelu medycznego

 • asertywność pomiędzy członkami zespołu pracowników - szkolenia dla działów firm i instytucji

 • asertywność menedżerska - asertywne zachowanie w kontakcie z podwładnymi - szkolenia menedżerskie   

 

Szkolenia z zakresu asertywności prowadzone są w formie intensywnych, interaktywnych warsztatów. Podejmują zagadnienia praw człowieka, osobistych i zawodowych relacji międzyludzkich, obejmują elementy prawa oraz teorii i praktyki bezpieczeństwa. Realizowane są z wykorzystaniem przykładów z codziennego życia i bogatej praktyki zawodowej trenerów, zastosowaniem materiałów multimedialnych, specjalistycznych technik trenerskich, dyskusji, studiów przypadków i wielu innych rozwiązań. 

 

szkolenia asertywności

 

Szerzej o filozofii asertywności w ujęciu firmy Wojciech Imielski - szkolenia i doradztwo przeczytasz tutaj 

 


Uczestnicy szkoleń zyskują między innymi: 

 • świadomość własnych, interpersonalnych praw

 • niezbędną w kontaktach z innymi, racjonalną i adekwatną pewność siebie

 • umiejętność pozytywnego i pokojowego rozwiązywania sporów i sytuacji konfliktowych

 • lepszą kontrolę nad własnymi emocjami i wszelkimi sytuacjami interpersonalnymi

 • umiejętność stanowczego i kulturalnego wyrażania odmowy, niezadowolenia i braku akceptacji

 • zmniejszenie ilości osobistych nieporozumień poprzez kształtowanie jednoznacznych i sprecyzowanych relacji z otoczeniem

 • komfort komunikowania się poprzez formułowanie jasnego i czytelnego przekazu w każdej sprawie
   

 szkolenia asertywności

 

 

newsletter – aktualności, porady, bezpłatna metodologia szkoleniowa
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od firmy Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski, ul. Wyzwolenia 5/19, 32-332 Bukowno, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  oraz z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski z siedzibą: ul. Wyzwolenia 5/19, 32-332 Bukowno. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Mają Państwo prawo do modyfikacji, wglądu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych oraz ich usunięcia. Informujemy, że nie prowadzimy profilowania użytkowników odwiedzających stronę i kontaktujących się z firmą.