Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jest procesem ukierunkowanym na:

  • badanie zapotrzebowania szkoleniowego w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa
  • określanie koniecznych lub wskazanych przedsięwzięć szkoleniowych
  • budowanie i wdrażanie polityki szkoleniowej w perspektywie krótko- i długoterminowej
  • projektowanie procesu szkoleniowego oraz poszczególnych szkoleń
  • obserwację procesu rozwojowego, monitorowanie efektywności, modyfikację przyjętej polityki

- z zastosowaniem specjalistycznej wiedzy i nowoczesnych narzędzi. 

 W swym podstawowym wymiarze identyfikacja potrzeb szkoleniowych obejmuje: 

  • analizę struktury i działania przedsiębiorstwa, określenie jego przemysłowej i personalnej specyfiki  
  • rozpoznanie procesu pracy na wszystkich szczeblach zarządzania
  • obserwację i analizę procesu zarządzania i komunikacji
  • współpracę w kierunku budowania bieżącej i strategicznej polityki szkoleniowej
  • konsultacyjne, merytoryczne i realizacyjne wsparcie przedsiębiorstwa w procesie rozwoju

 

 

newsletter – aktualności, porady, bezpłatna metodologia szkoleniowa
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od firmy Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski, ul. Wyzwolenia 5/19, 32-332 Bukowno, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  oraz z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski z siedzibą: ul. Wyzwolenia 5/19, 32-332 Bukowno. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Mają Państwo prawo do modyfikacji, wglądu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych oraz ich usunięcia. Informujemy, że nie prowadzimy profilowania użytkowników odwiedzających stronę i kontaktujących się z firmą.