Szkolenia handlowe

 

Szkolenia handlowe kształtują podstawowe i zaawansowane kompetencje w następujących obszarach sprzedaży:

 

 • nawiązywanie owocnego kontaktu z klientem – wiedza z zakresu psychologii osobowości, psychologii komunikacji i psychologii sprzedaży

 • budowanie długotrwałych, efektywnych relacji handlowych – ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w perspektywie długoterminowej

 • komunikacja interpersonalna w procesie sprzedaży – z naciskiem na efektywność handlową i obustronne korzyści  

 • profesjonalna analiza potrzeb klienta – z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacji handlowej oraz doświadczenia handlowego trenerów 

 • prezentacja oferty, perswazja i przekonywanie – umiejętności formułowania komunikatów handlowych, wypowiedzi perswazyjnych, nowoczesne techniki wpływu   

 • odpowiadanie na wątpliwości i obiekcje klienta - argumentacja, obrona oferty, przekonywanie   

 • negocjacje – umiejętność wypracowywania satysfakcjonującego kompromisu

 • etyka handlu – zasady uczciwej i pozytywnej sprzedaży z uwzględnieniem interesu i dobra wszystkich stron oraz z ukierunkowaniem na budowanie wizerunku przedsiębiorstwa

 • obsługa posprzedażowa – przede wszystkim w perspektywie współpracy długoterminowej 

 • postępowanie w sytuacjach trudnychasertywność w procesie sprzedaży, rozwiązywanie konfliktów

 

 

W następstwie procesu szkoleniowego uczestnik:

 • zyskuje większy wpływ na decyzje klienta

 • podnosi własną efektywność sprzedażową 

 • łatwiej nawiązuje owocne kontakty handlowe

 • lepiej radzi sobie z codziennymi sytuacjami problemowymi w handlu

 • unika zbędnych nieporozumień i konfliktów

 • rozwija umiejętności przydatne w każdej życiowej sytuacji

 • podnosi własną kreatywność i skuteczność w znajdowaniu rozwiązań codziennych problemów

 • zyskuje większy komfort codziennej pracy

 • zwiększa obroty swojego przedsiębiorstwa

 • zyskuje większą satysfakcję z wykonywanej pracy

 

Firma Wojciech Imielski - szkolenia i doradztwo projektuje szkolenia handlowe oparte na podstawowej, naczelnej zasadzie aktywnej sprzedaży. Warsztaty kształcą umiejętności czynnego i profesjonalnego wychodzenia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, ich aktywnego pozyskiwania i utrzymania.

 


 

Zajęcia realizowane są z zastosowaniem:

 • prezentacji materiałów multimedialnych

 • studiów przypadku

 • gier szkoleniowych

 • dyskusji grupowych

 • analizy scen i filmów

 • psychologicznych technik twórczego myślenia

 

 

Merytoryczny zakres szkoleń handlowych w proponowanym przez firmę ujęciu jest podzielony na dwie główne grupy zagadnień:

 • podstawowe i zaawansowane techniki aktywnej sprzedaży

 • handlowe miękkie kompetencje interpersonalne  

   
Podstawowe i zaawansowane techniki aktywnej sprzedaży:

 • profesjonalne rozpoznanie potrzeb konsumenta

 • formułowanie i prezentacja oferty handlowej – z dogłębną analizą kwestii technicznych, językowych, związanych z kulturą osobistą i uwzględniających budowanie emocjonalnego kontaktu z klientem

 • umiejętność przemawiania językiem korzyści

 • profesjonalne formułowanie odpowiedzi na obiekcje i wątpliwości klienta

 • radzenie sobie z „trudnym” klientem i trudnymi sytuacjami handlowymi – tworzenie i analiza typologii „trudnego klienta” i trudnych sytuacji w handlu

 • profesjonalne prowadzenie rozmów telefonicznych
 

Komunikacja interpersonalna w procesie sprzedaży:

 • nawiązywanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z klientem

 • prowadzenie skutecznych i satysfakcjonujących rozmów

 • umiejętność słuchania

 • umiejętność budowania efektywnych, poprawnych i rzeczowych komunikatów

 • umiejętność formułowania, przekazywania i odbioru informacji zwrotnych

 • reagowanie na próby manipulacji (elementy asertywności)

 • skuteczna kontrola własnych emocji

 • elementy efektywnej autoprezentacji w kontakcie z klientem  

 


Asertywność w procesie sprzedaży

 • skuteczna, pozytywna stanowczość w kontakcie z klientem

 • obrona przed nadmiernym wpływem i manipulacją

 • umiejętność obrony własnych interpersonalnych granic i psychologicznego terytorium przed niechcianą ingerencją

 • umiejętność egzekwowania swoich praw w kontakcie z klientem

 • kulturalne i pozytywne rozwiązywanie sytuacji problemowych

 • świadomość granic ingerencji w psychologiczne terytorium klienta

 


Skuteczne rozwiązywanie konfliktów

 • teoria konfliktu

 • psychologiczne czynniki nieporozumień i sporów

 • cywilizowane prowadzenie sporu

 • kontrola emocji w konflikcie

 • umiejętność wykorzystania rozwojowego potencjału konfliktu

 • style i strategie rozwiązywania konfliktów

 • mediacje w konflikcie
   Negocjacje handlowe:

 

 • podstawowe i zaawansowane techniki negocjacyjne

 • stosowanie technik negocjacji

 • rozpoznawanie strategii negocjacyjnej partnera

 • obrona przed technikami negocjacyjnymi


 

 


newsletter – aktualności, porady, bezpłatna metodologia szkoleniowa
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od firmy Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski, ul. Wyzwolenia 5/19, 32-332 Bukowno, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  oraz z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski z siedzibą: ul. Wyzwolenia 5/19, 32-332 Bukowno. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Mają Państwo prawo do modyfikacji, wglądu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych oraz ich usunięcia. Informujemy, że nie prowadzimy profilowania użytkowników odwiedzających stronę i kontaktujących się z firmą.