Psychologia sprzedaży. Część I

Psychologia sprzedaży. Część I

Psychologia sprzedaży – część I 

 

Na czym polega efektywna sprzedaż? Co właściwie dzieje się podczas szkoleń z psychologii sprzedaży? 

 

Psychologiczne aspekty sprzedaży 

Sprzedaż jest procesem ukierunkowanym na realizację transakcji handlowej pomiędzy sprzedawcą a klientem. W procesie tym występują pewne charakterystyczne dla relacji międzyludzkich zjawiska. Zarówno handlowiec, jak i klient wnoszą w transakcję określone oczekiwania, nastawienia, potrzeby czy emocje. Psychologia sprzedaży poszukuje odpowiedzi na przede wszystkim następujące pytania:

 • Co dzieje się w umyśle kupującego…? 

 • Co dzieje się w umyśle sprzedawcy…? 

 • Jakie czynniki psychologiczne wpływają na decyzje zakupowe klienta…? 

 • Jakie cechy psychologiczne wyróżniają dobrych, skutecznych handlowców…? 

 • Jak budować proces komunikacji handlowej…?

 • Jak umiejętnie wpływać na konsumenckie decyzje klientów…? 

 • Jak rozwijać umiejętności i kompetencje sprzedażowe…? 

 • Jak budować i podtrzymywać efektywną i satysfakcjonującą relację z klientami…?

 • Jak lepiej sprzedawać…? 

 • Jakie techniki sprzedaży stosować…? 
   
 • Jak zarządzać sprzedażą...? 


Wszystkie te problemy w oczywisty sposób odnoszą się do psychologicznych problemów handlu. Odpowiedzi na wymienione pytania poszukuje się także w szkoleniach sprzedażowych. Trening umiejętności handlowych ukierunkowany jest właśnie na podnoszenie efektywności sprzedaży. W specjalnie opracowanych ćwiczeniach uczestnicy poznają, a następnie pod okiem trenera ćwiczą poszczególne sposoby postępowania sprzedażowego. 

 

szkolenia sprzedażowe trening umiejętności handlowych 

 

Psychologia handlowca 

 

Skuteczny, profesjonalny handlowiec potrafi nie tylko efektywnie sprzedawać. Budując kontakt, dzieli się profesjonalną wiedzą i staje się dla klienta autorytetem. Oferuje wszechstronną pomoc, zarówno na etapie podejmowania przez klienta decyzji konsumenckiej, jak i w przypadku wszelkich problemów, które mogą pojawić się w dowolnym momencie handlowej transakcji. Jest dla klienta źródłem wsparcia, partnerem biznesowym, a czasami bywa również przyjacielem. 

 

psychologia handlu trening umiejętności sprzedażowych

 

Trening umiejętności sprzedażowych – szkolenia 

 

Umiejętności sprzedażowe można rozwijać dzięki psychologicznym metodom treningowym. Szkolenia handlowe obejmują bardzo różnorodną tematykę. Analizowane są kolejne etapy sprzedaży, proces nawiązywania kontaktu, budowania i podtrzymywania relacji z klientem, rozwiązywania pojawiających się w handlu sytuacji trudnych. Ważnym elementem szkoleń handlowych są profesjonalne techniki sprzedaży. Duży nacisk kładzie się także na proces porozumiewania się – efektywnie działający handlowiec powinien bowiem ujawniać perfekcyjne umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.


Psychologia sprzedaży jest więc dziedziną wiedzy, odpowiadającą na pytania o psychologiczne wyznaczniki skuteczności w handlu. Rozwijając kompetencje sprzedażowe, handlowcy nabywają i rozwijają umiejętności oparte na doświadczeniach tysięcy pokoleń sprzedawców. Ponadto, w szkoleniach handlowych wykorzystuje się także najnowsze osiągnięcia psychologii. Budowane są kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, argumentowania, perswazji i przekonywania rozmówcy.
W naszych szkoleniach sprzedażowych analizujemy także problemy etyki handlu, kładąc nacisk na sprzedaż uczciwą i pozytywną, realizowaną z uwzględnieniem interesów obu stron handlowego kontaktu.   

      

Autor: Wojciech Imielski 

wszystkie wpisy
newsletter – aktualności, porady, bezpłatna metodologia szkoleniowa
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od firmy Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski, ul. Wyzwolenia 5/19, 32-332 Bukowno, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  oraz z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski z siedzibą: ul. Wyzwolenia 5/19, 32-332 Bukowno. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Mają Państwo prawo do modyfikacji, wglądu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych oraz ich usunięcia. Informujemy, że nie prowadzimy profilowania użytkowników odwiedzających stronę i kontaktujących się z firmą.