Trening kreatywności

Trening kreatywności

Kreatywność i psychologia kreatywności 

 

Kreatywność to jedna z najbardziej charakterystycznych cech człowieka. Tendencje i uzdolnienia twórcze są motorem napędowym rozwoju ludzkiej cywilizacji. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie są uwarunkowania ludzkiej kreatywności, jakie procesy psychiczne stoją za procesem twórczym i jak można rozwijać własną kreatywność? 
 
trening kreatywności
 
 
Psychologia twórczości to dziedzina poszukująca odpowiedzi na powyższe pytania. Kreatywne myślenie jest podstawą wynalazczości i innowacyjności. Każde ludzkie odkrycie, które nie zostało dokonane przypadkowo, jest następstwem kreatywnego poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów. Psychologia twórczości dostarcza cennych wskazówek na temat stymulowania kreatywności, pobudzania innowacyjności oraz znajdowania twórczych rozwiązań codziennych i niecodziennych problemów.  

Co to jest kreatywność? 

 

Najprościej rzecz ujmując, kreatywność to zdolność poszukiwania nowych i wartościowych rozwiązań wszelkich problemów. Inaczej można powiedzieć, że twórcze jest to, co jest nowe i wartościowe. Kreatywny wytwór powstaje w umyśle twórcy jako zjawisko unikatowe i oryginalne. Natomiast dzieło wartościowe to takie, które niesie ze sobą praktyczny sens i nadaje się do użytecznego zastosowania. W dzisiejszych czasach niezwykle trudno jest stworzyć coś, co jest faktycznie nowe i jednocześnie rzeczywiście wartościowe. Każdy człowiek może jednak odkrywać twórcze rozwiązania wielu problemów na swój własny, osobisty użytek. Twórczość nie musi także mieć rewolucyjnego charakteru i dziejowego znaczenia, ani globalnego zasięgu. Każda osoba ujawnia pewien potencjał twórczy, a uzdolnienia kreatywne można rozwijać. Psychologia twórczości poszukuje odpowiedzi na pytania o naturę i źródła ludzkiej kreatywności. Formułuje także wskazówki co do jej rozwijania, oferując rozwiązania w zakresie treningu kreatywności i innowacyjności.  
 
 
kreatywność szkolenia rozwijanie kreatywności

Cechy osób kreatywnych 

 
Człowiek może ujawniać potencjał i uzdolnienia twórcze właściwie niezależnie od innych cech psychologicznych. Osoby kreatywne to jednak zazwyczaj ludzie wysoce inteligentni, niezależni poznawczo i intelektualnie, niepodatni na wpływ kontekstu spostrzegania i samodzielni. Jednostki ujawniające wysokie możliwości kreatywne są także osobami refleksyjnymi, raczej powściągliwymi w działaniu, skłonnymi do dokładnego przemyślania podejmowanej aktywności. Chętnie posługują się metaforami, potrafią świetnie rozumować w kategoriach abstrakcyjnych, mają silnie rozwiniętą wyobraźnię i fantazję. Cechuje ich wysoce zaawansowana intuicja i wrażliwość. Ponadto, ludzie kreatywni ujawniają otwartość na nowe doświadczenia, skłonność do rozbijania schematów, ciekawość świata i tendencję do poszukiwania nowych doznań. Są niezależni i nonkonformistyczni, wykazują oryginalność rozumowania i zachowania. Ważną dyspozycją osób twórczych jest także wytrwałość w działaniu. Są one motywowane zarówno wewnętrznie (immanentna, naturalna potrzeba twórczości), jak i zewnętrznie (chęć osiągnięcia wysokiej społecznej pozycji, prestiżu i uznania, gratyfikacji finansowych). 

Diagnozowanie kreatywności    

 
Kreatywność, innowacyjność i umiejętność twórczego rozwiązywania problemów to cechy pożądane w wielu zawodach i sytuacjach. Dlatego wobec kandydatów do pracy na konkretnych stanowiskach nierzadko prowadzi się testy kreatywności. Również szkolenie w zakresie rozwijania kreatywności czasami rozpoczyna się takim badaniem. Pozwala to uczestnikom łatwiej wejść w omawianą problematykę, a przy okazji określić własny potencjał kreatywności i obszary, które należy rozwijać.  

rozwijanie innowacyjności

Rozwijanie kreatywności 

 

Własną i cudzą kreatywność rozwijać można w specjalnym procesie szkoleniowym. Warsztaty z zakresu kreatywnego rozwiązywania problemów pozwalają budować innowacyjność, zdolność twórczego myślenia oraz poszukiwania nowych sposobów działania. 
 
szkolenia psychologia twórczości
 
Szkolenia rozwijające kreatywność koncentrują się przede wszystkim na rozwijaniu potencjału twórczego za pomocą technik twórczego myślenia. Trening ukierunkowany jest także na kreatywne rozwiązywanie problemów. Proces szkoleniowy jest ciekawy i inspirujący, silnie angażuje uczestników i odbywa się w przyjemnej, wesołej atmosferze. Do ćwiczeń wykorzystuje się swobodny, zabawny materiał, a warsztaty prowadzone są z ogromną dozą poczucia humoru.
 
Trening kreatywności jest szczególnie cennym uzupełnieniem zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży.  

Obszerny i szczegółowy artykuł na temat psychologii kreatywności przeczytasz tutaj

 


Autor: Wojciech Imielski 

 

 

wszystkie wpisy
newsletter – aktualności, porady, bezpłatna metodologia szkoleniowa
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od firmy Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski, ul. Wyzwolenia 5/19, 32-332 Bukowno, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  oraz z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski z siedzibą: ul. Wyzwolenia 5/19, 32-332 Bukowno. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Mają Państwo prawo do modyfikacji, wglądu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych oraz ich usunięcia. Informujemy, że nie prowadzimy profilowania użytkowników odwiedzających stronę i kontaktujących się z firmą.